Općinsko vijeće

Ispis

Mario

Mario
Općinsko vijeće Orašje je zastupničko tijelo građana, koje donosi općinske propise i druge akte iz djelokruga općine, koji se odnose na prava i dužnosti građana, te obavlja druge poslove sukladno ustavu,zakonu i statutu.

Općinsko vijeće usvaja Statut općine i njegove izmjene, donosi odluke, druge propise i akte, usvaja proračun, završni račun i donosi propise o financiranju, kao i programe razvoja za pojedine djelatnosti, osniva javna poduzeća, odlučuje o prijenosu javnih ovlaštenja, donosi propise o organizaciji i utemeljenju službi za upravu, utvrđuje nazive ulica, itd.

Rad Općinskog vijeća je javan, a javnost se osigurava dostavljanjem priopćenja tisku, objavljivanjem odluka Vijeća u službenim glasilima, javnim istupanjem vijećnika i na drugi pogodan način.

Vijeće ima 25 vijećnika, koje višestranačkim i demokratskim putem, biraju birači na neposrednim i tajnim izborima na području cijele općine, na period od 4 godine.

Predsjednik Općinskog vijeća je Mario Oršolić (HDZ BiH)

Dopredsjednica Općinskog vijeća je Amela Jahić (SDA)

 

Sastav Općinskog vijeća Orašje čine sljedeći vijećnici:

1. Oršolić Mario, HDZ BiH

2. Šošić Danijel, HDZ BiH

3. Džoić Monika, HDZ BiH

4. Filipović Mirijam, HDZ BiH

5. Martinović Marijan, HDZ BiH

6. Džoić Marinko, HDZ BiH

7. Kosić Pavo, HDZ BiH

8. Topić Dražen, HDZ BiH

9. Peranović Danijela, HDZ BiH

10. Pejić Josip, HDZ BiH

11. Mikić Zorislav, HDZ BiH

12. Vukić Mirko, HDZ BiH

13. Kopić Ana, HDZ BiH

14. Mikić Zvonko, HDZ BiH

15. Sušilović Ninoslav, Koalicija Zajedno - HDZ 1990/POSAVSKA STRANKA

16. Oršolić Dijana, Koalicija Zajedno - HDZ 1990/POSAVSKA STRANKA

17. Džojić Zdravko, Koalicija Zajedno - HDZ 1990/POSAVSKA STRANKA

18. Živković Marija, Koalicija Zajedno - HDZ 1990/POSAVSKA STRANKA

19. Živković Joso, Koalicija Zajedno - HDZ 1990/POSAVSKA STRANKA

20. Kobaš Anto, Koalicija Zajedno - HDZ 1990/POSAVSKA STRANKA

21. Nusret Saltović, NEOVISNI VIJEĆNIK 

22. Jahić Amela, SDA

23. Vajzović Rialda, SDA

24. Mišković Predrag, HSP BiH

25. Đulović Enes, SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

 

 

Odbor za izbor i imenovanje:

1. Monika Džoić, predsjednica

2. Danijel Šošić, član

3. Pavo Kosić, član

4. Amela Jahić, članica

5. Marija Živković, članica

 

Odbor za financije i proračun

1. Ana Kopić, predsjednica

2. Mirko Vukić, član

3. Zdravko Džojić, član

4. Mario Bijelić, član

5. Enis Badžak, član

 

Odbor za statut, poslovnik i propise

1. Dijana Oršolić, predsjednica

2. Mirijam Filipović Dominković, članica

3. Mario Bijelić, član

4. Marijan Martinović, član

5. Dražen Topić, član

6. Tunjo Marošević, član

7. Refija Kebić, članica

 

Odbor za društvene djelatnosti i pitanja mladih

1. Zvonko Mikić, predsjednik

2. Josip Pejić, član

3. Ninoslav Sušilović, član

4. Josip Marković, član

5. Damir Baotić, član

6. Miralem Puran, član

7. Martina Miličić, članica

 

Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline

1. Marinko Džoić, predsjednik

2. Zorislav Mikić, član

3. Joso Živković, član

4. Ružica Topić, članica

5. Slađan Blažanović, član

 

Etički odbor

1. Marijan Martinović, predsjednik

2. Predrag Mišković, član

3. Zdravko Džojić, član

4. Mirjam Filipović, članica

5. Nataša Oršolić, članica

 

Komisija za ravnopravnost spolova

1. Zorislav Mikić, predsjednik

2. Danijela Peranović, članica

3. Ivana Mijić, članica

4. Mandica Živković, članica

5. Joso Živković, član

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja 

1. Danijel Šošić, predsjednik

2. Danijela Peranović, članica

3. Dražen Topić, član

4. Dijana Oršolić, članica

5. Amela Jahić, članica


Ažurirano: veljača 2020.g.