Digitalna pristupačnost
...
Centar za kulturu

Javna ustanova Centar za kulturu Orašje kulturna je i obrazovna ustanova od posebnog značaja, osnovana 1994. godine, koja svojom djelatnošću pridonosi općem kulturnom programu grada Orašja. Centar za kulturu pruža usluge iz svoje djelatnosti svim građanima pod jednakim uvjetima. Odlukom Općinskog vijeća od 4.2.2022. godine (Službeni glasnik Općine Orašje 1/22) Centar za kulturu mijenja naziv u Kulturni centar "Ivo Gregurević".

Kulturna događanja na području grada Orašja realiziraju se u suradnji s Kulturnim centrom "Ivo Gregurević" i udrugama građana koja se bave promocijom kulture. 

U okviru svoje djelatnosti Kulturni centar "Ivo Gregurević" obavlja sljedeće poslove:

  • izdavanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, brošure, knjiga, glazbenih djela, rukopisa, kataloga i sl.
  • djelatnost glazbenih i drugih umjetničkih škola, koje ne spadaju u redoviti školski program
  • obrazovanje odraslih
  • prikazivanje filmova
  • umjetničko i literalno stvaralaštvo i reprodukcijsko izvođenje
  • djelatnost objekata za kulturne priredbe
  • djelatnost knjižnice
  • zaštita kulturne baštine
  • ostale zabavne djelatnosti.

Kulturni centar "Ivo Gregurević" raspolaže multifunkcionalnom dvoranom koja broji 222 sjedećih mjesta. U njoj se odvija program kulturnih manifestacija, koncerti, kazališne predstave, priredbe, seminari, predavanja i promocije. Također pod okriljem centra nalazi se i gradska knjižnica koja je otvorena za javnost svakim radnim danom od 07:00 - 15:00 sati.

Kulturni centar "Ivo Gregurević"
adresa: Osma ulica br. 3, 76270 Orašje
e-mail: czkt.orasje@gmail.com
tel/fax: 031/712-748, 031/719-166
ravnateljica: Sanja Pejić

 

Kulturni centar Ivo Gregurević

Kulturni centar Ivo Gregurević - knjižnica