Gradsko vijeće
Predsjednik Općinskog vijeća

Gradsko vijeće Orašje je zastupničko tijelo građana, koje donosi gradske propise i druge akte iz djelokruga grada, koji se odnose na prava i dužnosti građana, te obavlja druge poslove sukladno ustavu,zakonu i statutu.

 

Gradsko vijeće usvaja Statut grada i njegove izmjene, donosi odluke, druge propise i akte, usvaja proračun, završni račun i donosi propise o financiranju, kao i programe razvoja za pojedine djelatnosti, osniva javna poduzeća, odlučuje o prijenosu javnih ovlaštenja, donosi propise o organizaciji i utemeljenju službi za upravu, utvrđuje nazive ulica, itd.

Rad Gradskog vijeća je javan, a javnost se osigurava dostavljanjem priopćenja tisku, objavljivanjem odluka Vijeća u službenim glasilima, javnim istupanjem vijećnika i na drugi pogodan način.

Vijeće ima 25 vijećnika, koje višestranačkim i demokratskim putem, biraju birači na neposrednim i tajnim izborima na području grada, na period od 4 godine.

Predsjednik Gradskog vijeća je Stanko Vincetić (HDZ BiH)

Dopredsjednik Gradskog vijeća je Alen Aljukić (SDA)

 

Sastav Gradskog vijeća Orašje čine sljedeći vijećnici:

1. Vincetić Stanko, HDZ BiH

2. Živković Kristina, HDZ BiH

3. Krištić Dragica, HDZ BiH

4. Kopić Anica, HDZ BiH

5. Šošić Danijel, HDZ BiH

6. Pejić Josip, HDZ BiH

7. Oršolić Mijo, HDZ BiH

8. Ilišević Nikola, HDZ BiH

9. Mišković Andrea, HDZ BiH

10. Topić Dražen, HDZ BiH

11. Džoić Marinko, HDZ BiH

12. Marić Mato, HDZ BiH

13. Mikić Zvonko, HDZ BiH

14. Vincetić Ružica, HDZ BiH

15. Kopić Mario, HDZ BiH

16. Dominković Ivan, HDZ BiH

17. Nedić Saša, HDZ BiH

18. Tokalić Nesad, SDA

19. Jahić Amela, SDA

20. Aljukić Alen, SDA

21. Kobaš Anto, HDZ 1990 

22. Nedić Marijan, HDZ 1990

23. Beširević Emir, NEZAVISNI-NEOVISNI

24. Saltović Nusret, PDA

25. Pejić Mario, HSP BiH

 

 

Odbor za izbor i imenovanje:

1. Kristina Živković, predsjednica

2. Mato Marić, član

3. Amela Jahić, članica

4. Anica Kopić, članica

5. Marinko Džoić, član

 

Odbor za financije i proračun

1. Nikola Ilišević, predsjednik 

2. Ivan Dominković, član

3. Aljukić Alen, član

4. Marijan Martinović, član

5. Srećko Matanović, član

 

Odbor za statut, poslovnik i propise

1. Dragica Krištić, predsjednica

2. Ružica Vincetić, članica 

3. Nesad Tokalić, član

4. Saša Nedić, član

5. Ana Živković, članica 

6. Marko Maroš, član

7. Dejan Brašnić, član 

 

Odbor za društvene djelatnosti i pitanja mladih

1. Danijel Šošić, predsjednik 

2. Mario Kopić, član

3. Anto Kobaš, član

4. Mijo Oršolić, član

5. Denis Kabaklić, član

6. Sanja Baotić, članica 

7. Matej Živković, član 

 

Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline

1. Marinko Džoić, predsjednik 

2. Josip Pejić, član 

3. Marijan Nedić, član

4. Amar Džafić, član

5. Snježana Vukić, članica 

 

Etički odbor

1. Mijo Oršolić, predsjednik 

2. Amela Jahić, član

3. Josip Pejić, član

4. Ivana Antičević, članica 

5. Mirko Živković, član 

 

Komisija za ravnopravnost spolova

1. Anica Kopić, predsjednica

2. Andrea Mišković, članica 

3. Nusret Saltović, član

4. Marijana Baotić, članica 

5. Matea Grgić, članica 

 

Komisija za dodjelu javnih priznanja 

1. Dražen Topić, predsjednik

2. Zvonko Mikić, član

3. Josip Pejić, član

4. Danijel Šošić, član

5. Amela Jahić, članica

 

Ažurirano: travanj 2022.