Digitalna pristupačnost
...
Gradonačelnik
Gradonačelnik

Gradonačelnik je nositelj izvršne i upravne vlasti u okviru prava i dužnosti grada. Načelnik predstavlja i zastupa grad, provodi gradsku politiku, izvršava gradske propise i opće akte, brine se o organizaciji gradskih službi za upravu i uz pomoć rukovoditelja rukovodi tim službama, potpisuje gradske rashode, podnosi izvješća Općinskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike, izvršavanju gradskih propisa i drugih poslova iz svoje nadležnosti, osigurava suradnju s ombudsmanima, i dr. Iako poslove iz svoje nadležnosti obavlja preko službi za upravu, Načelnik je uvijek dostupan za razgovor sa građanima i strankama, pa mu svoje predstavke, pritužbe, pohvalu ili prijedloge za rješavanje određenih pitanja iz njegove nadležnosti osim pisanim putem možete iznijeti i osobno po dogovorenom terminu.

Gradonačelnik je mr.sc. Marijan Oršolić.

Marijan Oršolić iz Orašja rođen je 12.3.1965. godine u Vidovicama. Stekao je zvanje magistra ekonomskih znanosti. Kroz poslovnu angažiranost bio je direktor tvrtke DP „Peradarstvo“, Upravitelj Carinarnice Orašje, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju županije Posavske, ministar financija u Vladi županije Posavske, predsjednik Vlade županije Posavske, a prije dolaska na dužnost gradonačelnika bio je potpredsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH.