Opći podaci

Razvoj gospodarstva općine Orašje utemeljio se prije svega, na novim trendovima i vrlo uspješnim realizacijama poslovnih ideja suvremenog doba. Uz nova mala  i srednja poduzeća nastala u tranziciji, koja su često kretala „od nule“ sa malim vrijednostima sredstava, kao i malim brojem zaposlenih, razvoj gospodarstva općine Orašje temelji se i na obrtima i poljoprivrednim gospodarstvima, te tradiciji zanatstva.

U sektorskoj strukturi poslovnih subjekata na području općine Orašje okosnicu gospodarskog razvoja predstavljaju: trgovina na veliko i malo i uslužne djelatnosti, prerađivačka industrija, transport, skladištenje i komunikacije, te građevinarstvo. U ove četiri djelatnosti registrirano je više od ¾ svih registriranih poslovnih subjekata.

Poljoprivreda kao grana ekonomije ima značajan udio u cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti općine Orašje. Cca 8.000 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta čini najznačajniju resursnu osnovu općine Orašje pogodnu za sve vrste poljoprivredne proizvodnje, uključujući i ekološku proizvodnju. Osim tradicionalne poljoprivredne proizvodnje (kukuruz i pšenica) sve je veća zastupljenost uzgoja povrća  u plastenicima i proizvodnja voća u voćnjacima. K tome treba još dodati i proizvodnju soje kao osnove za proizvodnju stočne hrane i uzgoj vrbove šibe za proizvodnju pletarskih proizvoda, čija je ljepota i kvaliteta prepoznata i na međunarodnim tržištima, te stočarsku proizvodnju, od koje je najzastupljenije peradarstvo i svinjogojstvo.

Bogatstvo vodama rijeke Save, te bogata lovišta i ribolovni resursi čine ovo područje izuzetno atraktivnim za razvoj nautičkog, sportskog, lovnog i ribolovnog turizma.

Jedan od najznačajnijih resursa za razvoj poduzetništva na području općine Orašje je i „Poduzetnička zona Dusine“. Investiranje u „Poduzetničku zonu Dusine“ pogodno je za izvozno orijentirana mala i srednja proizvodna poduzeća koja imaju potrebu za lokalnim sirovinama, dobavljačima u prerađivačkoj (prehrambenoj, drvnoj, metalnoj) industriji, ali i u svim drugim povezanim sektorima. Investiranje je pogodno i za proizvodne i uslužne djelatnosti koje se temelje na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama.

„Poduzetnička zona Dusine“ pogodna je i za „greenfield“ investicije što je dosada prepoznalo 14 poduzetnika (domaćih i stranih iz Njemačke, Belgije, Nizozemske i Austrije), koji posluju u Zoni i zapošljavaju preko 200 djelatnika.

Dostupna radna snaga dodatni je faktor koji podiže stupanj konkurentnosti općine Orašje. Stanovništvo općine Orašje kroz povijest je njegovalo zanatstvo i otvoreno je prema poduzetništvu. Pored domicilnog stanovništva stanovnici susjednih općina povećavaju broj i profil raspoložive radne snage.

Prosječan stupanj zaposlenosti na području općine Orašje u 2020. godini iznosio je 25,50 %, što znači da je jedna četvrtina od ukupnog broja osoba koje čine radno sposobno stanovništvo bila zaposlena.

Prosječna neto plaća na području općine Orašje u 2020. godini iznosila je 960,00 KM, što je za 13,30 % više od prosječne plaće u županiji Posavskoj, a za 4,00 KM više od prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Općina Orašje nalazi se na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, u županiji Posavskoj, te pripada entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Općina Orašje ima povoljan geoprometni položaj. Graniči sa R. Hrvatskom, ujedno i Europskom unijom. Na području općine Orašje lociran je jedan od glavnih graničnih prijelaza koji povezuje BiH sa R. Hrvatskom i Europom, a koji je u samom vrhu u Bosni i Hercegovini po višemilijunskim prometovanjima osoba i vozila. Ovakav položaj osigurava joj dobru komunikacijsku povezanost kako sa svim dijelovima BiH (na jednu od glavnih prometnica u BiH: Orašje – Tuzla – Sarajevo – Ploče) tako i sa susjednim državama (Hrvatska, Srbija i Crna Gora), jer je udaljena samo 12 km od auto ceste Zagreb – Beograd.