Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 30. prosinca 2021.

8.797.000,00 KM proračun je za 2022. godinu
...

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća započela je dopunom predloženog dnevnog reda sa dvije točke: prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja i prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica” Orašje. Sedam točaka je potom usvojeno i nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su raspravljali o prijedlogu Proračuna Općine Orašje za 2022. godinu u visini od 8.797.000,00 KM. Proračun je usvojen, a odmah zatim i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna odnosno dokument s planom plaćanja, strukturom prihoda i drugim tehničkim stvarima vezanim za Proračun.

Općinsko vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, jamstva koje se koristi kao sredstvo osiguranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za korištenje Carinskog terminala u 2022.godini, s rokom trajanja od 12 mjeseci.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa utvrđeno je da je od javnog interesa izvlaštenje nekretnine u svrhu izgradnje „Nogostupa i biciklističke staze uz regionalnu cestu R 463 Donja Mahala – Bok“, te se može pristupiti izvlaštenju na predmetnom zemljištu.

Milica Mišković imenovana je za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje, a davanjem suglasnosti na izmjene pravilnika o sistematizaciji u Dječjem vrtiću zaključena je 12. sjednica Općinskog vijeća Orašje održana 30.12.2021. u Kino dvorani Orašje.