Digitalna pristupačnost
...

petak, 04. ožujka 2022.

Promjena smjera kretanja vozila u ulici kod Udruge umirovljenika
...

Dvadeset tri točke razmatrane su na 14. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 3.3.2022. godine u Kino dvorani Orašje. Usvojeni su izvodi iz zapisnika sa 12. i 13. sjednice Vijeća, razmatrane su vijećničke inicijative i vijećnici su postavljali svoja vijećnička pitanja, a potom pristupili raspravi o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području općine Orašje. Izmjenom je obuhvaćena samo jedna ulica u Orašju kod prostora Udruge umirovljenika u Gradskome parku na način da sada smjer kretanja u toj ulici (Trg slobode) bude iz Treće ulice, a ne kao do sada iz Pete ulice. U skladu s tim, ostaje dopušteno podužno zaustavljanje i parkiranje vozila s lijeve strane u pravcu kretanja vozila.

Predloženom dopunom Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje mijenjala bi se osnovna namjena površine za predložene katastarske čestice koje su propuštene prilikom izrade prvobitne Odluke, pa je Općinsko vijeće s dvije katastarske parcele, koje trebaju biti obuhvaćene urbanističkim planom, dopunilo Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje.

Usvojena je Odluka kojom Općina Orašje pokreće postupak izmještanja dijela dvostrukog dalekovoda 110 kV Orašje – Županja i Orašje – Brčko 1 u duljini od 1605 m koji prelazi iznad parcela na kojima su izgrađene srednja škola, sportska dvorana i park. Izmještanje će se izvršiti na način da će se postojeći nadzemni dio dalekovoda izvesti kao podzemni odnosno kabliranje.

Odlukom o planu parcelacije zemljišta, radi osnivanja novih građevinskih parcela, podržan je način formiranja novih parcela u vlasništvu Općine s kojim će se raspolagati sukladno Zakonu o stvarnim pravima.

Općinsko vijeće je kroz tri odluke utvrdilo da je od javnog interesa izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje– asfaltiranja pristupne ceste u Ugljari i dvije ceste u Donjoj Mahali.

Prema Odluci o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice ostvareni prihod u novcu dijelio se u omjeru 10:90 između Općine i J.P. Komunalac. Izmjenom i dopunom te Odluke, na sjednici Vijeća je usvojeno da sav prihod pripadne J.P. Komunalac zbog smanjena tržnice od 2014. godine s tadašnjih 290 zakupa na 74 tjedno u 2021.

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana javnim i administrativnim uslugama, a koje će se vršiti u Šalter Sali Općine Orašje, te Odluku o dodjeli na korištenje zemljišta od 800 kvadrata Srednjoj strukovnoj školi Orašje za obavljanje učeničke prakse u plastenicima.

Rješenjima o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu i izmjenama rešenja, utvrđeno je to pravo za Domu Mamić, Ružicu Mišković, Ivu Mamića i Miju Mamića.

S obzirom na to da dosadašnjim članovima školskih odbora u osnovnim školama u Tolisi i Vidovicama uskoro ističe četvrtgodišnji mandat, Općinsko vijeće je usvojenim odlukama pokrenulo proceduru izbora i imenovanja novih članova Školskog odbora. Općinski načelnik je ovlašten da raspiše ova dva natječaja.

Dosadašnji članovi Nadzornog odbora Radiopostaje Orašje razriješeni su zbog isteka mandata, a za nove, nakon natječajne procedure, imenovani Slađana Baotić, Malik Tvica i Zorica Raguž Osmanagić.

Frano Topić, Sanja Pejić i Laura Martinović imenovani su za članove Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića, a sjednica je završila usvajanjem Zaključka o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, te Plana za 2022. godinu.