Pomoć neuposlenim rodiljama

Ispis

 Majka i beba

PRAVO NA POMOĆ IMAJU: Neuposlene rodilje kada rode treće i svako sljedeće dijete

 

IZNOS POMOĆI: 1.000,00 za treće dijete

                          2.000,00 za četvrto dijete

                          3.000,00 za peto i svako sljedeće dijete

 

KAKO OSTVARITI PRAVO: Podnošenjem zahtjeva Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti općine Orašje (u Šalter sali).

Uz zahtjev je potrebno dostaviti: 

- potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice

- potvrdu o neuposlenosti

- izvode iz matične knjige rođenih (za djecu)

- broj otvorenog transakcijskog računa u banci

Jednokratne novčane pomoći neuposlenim majkama - rodiljama odobravaju se temeljem Programa utroška sredstava Tekući transferi i drugi tekući rashodi ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 1/15 od 06.02.2015. godine).