Usvojen nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede u 2015. godini

Ispis
Objavljeno Petak, 10 Travanj 2015

Vijece2615

Vijece2615
Općinsko vijeće Orašje na svojoj 26. sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine usvojilo je nacrt Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede za ulaganja izvršena u 2015. godini kao dobru osnovu za donošenje ove Odluke

u drugom čitanju. Provedbom ove Odluke Općina će dodijeliti investicijske potpore za projekte i nabavku novih sredstava za rad koji imaju za cilj razvoj i unapređenje poljoprivrede, i to za izgradnju sustava protugradnih mreža u voćnjacima, sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji, sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», za nabavku uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, za nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, kao i za izgradnju sustava za navodnjavanje u proizvodnji duhana, izgradnju sustava za navodnjavanje u ratarskoj proizvodnji i proizvodnji vrbove šibe, te izgradnju novih farmskih objekata. Sredstva će se dodjeljivati putem javnog poziva kojeg će raspisati načelnik nakon konačnog usvajanja ove Odluke na sjednici Vijeća s obzirom na to da poljoprivreda kao djelatnost još uvijek ima dominantno mjesto na području Općine Orašje, od koje kao osnovne ili dopunske djelatnosti živi oko 80 % stanovništva.

Iscrpna rasprava vođena je kod točke Informacija o stanju sigurnosti na području općine Orašje koju su izložili predstavnici PU Orašje. Vijećnici su predlagali i davali sugestije na poboljšanja u oblasti sprečavanja kriminaliteta putem uvođenja video nadzornih kamera i funkcioniranju javne rasvjete tijekom cijele noći u zimskom periodu. Zanimale su ih aktivnosti policije po pitanju prekoračenja rada ugostiteljskih objekata, vožnje na skuterima bez adekvatne zaštite, prekoračenja brzine, rada stacioniranoga radara, oružanih pljački i krađa auta.

Na mandatni period od dvije godine Vijeće je imenovalo Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja u sastavu Manda Rezo, Andrijana Dujmenović i Magdalena Živković. Zadatak Povjerenstva bit će provođenje postupka licitacije sukladno odredbama Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova, te dostavljanje najpovoljnije ponude Općinskom načelniku radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama Orašje, kao investitor izgradnje objekta Centra za rehabilitaciju djece i osoba sa posebnim potrebama, oslobođena je plaćanja komunalnog doprinosa. Objekt velik skoro 700 četvornih metara bit će izgrađen iz sredstava doniranih od strane Japanske vlade, a implementirat će ih Internacionalna organizacija za migracije - IOM. Usvajanjem Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Općina Orašje pridonijela je izgradnji budućeg Centra. 

Vijećnici su donijeli istu odluku za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju objekta Športskog kulturnog centra u Orašju.

Na temelju rezultata javnog natječaja za članove Školskog odbora Osnovne škole Orašje rješenjem su imenovani: iz reda roditelja Marijan Arlović iz Orašja i iz reda učitelja i stručnih suradnika Tatjana Kopić iz Orašja nakon što su prethodni članovi podnijeli ostavke na ta mjesta.

Usvojen je prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Marija Pejića i Katice Jurić zbog podnošenja ostavke, a istim pravnim aktom zadužen je Općinski načelnik da raspiše javni natječaj za ta dva umreženja mjesta.

Do kraja sjednice vijećnici su usvojili izvješća o radu u 2014. godini Javnog poduzeća Komunalac Orašje, javnih ustanova Centar za kulturu, Centar za socijalni rad i Dječjeg vrtića Pčelica, te informaciju o provedbi Strategije komuniciranja Općine Orašje 2011-2014. godina i informaciju o postavljenim vijećničkim pitanjima i pokrenutim inicijativama u 2014. godini.