Općina Orašje dobila Proračun za narednu godinu od šest i pol milijuna maraka

Ispis
Objavljeno Utorak, 23 Prosinac 2014

Vijece23

Vijece23
Općinsko vijeće Orašje usvojilo je Proračun za 2015. godinu u iznosu od 6.438.500,00 KM  na 23. sjednici održanoj 23.12.2014. godine, a zatim i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu. Rashodi i izdaci manji su

za 100 tisuća maraka od prihoda i primitaka, a viškom će biti pokriven dio manjka iz 2013. godine. Na tekuće rashode u 2015. godini bit će utrošeno 3.050.800,00 KM, tekuće transfere 1.389.700,00 KM, kapitalne transfere 645.000,00 KM, a na kapitalne izdatke 1.192.000,00 KM. Ne planira se izravno zaduživanje Općinskog proračuna kod komercijalnih i stranih banaka, kao ni davanja bilo kakvih jamstava za zaduživanje javnih poduzeća, javnih ustanova i drugih subjekata kojima je Općina Orašje osnivač.

Uz ove dvije točke, na dnevnom redu usvojeno je još deset točaka, a prije usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa prethodne sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa, Eldina Kukuljević (SBB BiH) položila je svečanu prisegu kojom je preuzela prava i dužnosti vijećnice u OV Orašje, nakon što je na mjesto vijećnika Rešida Beširević podnijela ostavku.

Usvojen je i prijedlog Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području Općine Orašje. Ovom Odlukom utvrđena je vrsta i visina poticajnih mjera, korisnici, uvjeti i način ostvarenja poticajnih mjera za subvencioniranje novog upošljavanja u novoizgrađenim ili rekonstruiranim poslovnim objektima (halama), za sufinanciranje dijela doprinosa za novoregistrirane poljoprivredne djelatnosti, deficitarne i niskoakumulativne obrte kao i za sufinanciranje nabavke opreme za tehnološko unapređenje poslovanja poduzetništva i obrta.

S ciljem pomoći korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta koji su bili poplavljeni, vijećnici su odlukom oslobodili obvezu plaćanja naknade zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu koja je prihod općine Orašje (70% vrijednosti ugovorene zakupnine) one poljoprivredne proizvođače čije su parcele bile poplavljene tijekom svibanjskih poplava.

Na vremenski period od godinu dana Općinsko vijeće dalo je poslovni prostor od 68 kvadrata u Osmoj ulici u zakup bez plaćanja naknade Humanitarno-karitativnoj organizaciji Franjevačke provincije Bosne Srebrene „Kruh svetog Ante“, koji imaju interes i sredstva za obavljanje humanitarne djelatnosti na području općine Orašje.

Zbog preciznijeg određivanja roka dospijeća obveze plaćanje komunalne naknade i pojednostavljenja procedure pokretanja odgovarajućeg postupka protiv obveznika koji ne plaćaju komunalnu naknadu u propisanom roku, na sjednici Vijeća donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi u jednom članku koji uređuje rokove plaćanja.

Izmijenjena je i Odluka o osnivanju Centra za poduzetništvo općine Orašje do upisa u registar pravnih osoba Općinskog suda u Orašju do kad će nadležne poslove Centra obavljati Služba za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje u okviru svoje nadležnosti.

Razriješeni su članovi Školskog odbora Osnovne škole Orašje Thomas Miličić iz reda roditelja i Mato Vincetić iz reda učitelja i stručnih suradnika, a zatim je donesena Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za ta upražnjena mjesta.

Na kraju sjednice vijećnici su usvojili Zaključak o provođenju mjera i aktivnosti za popravljanje stanja u vatrogastvu na području općine Orašje