Gradit će se pristupni put i parking do Starog groblja u Vidovicama

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 22 Srpanj 2021

VIjece7.21

VIjece7.21
Sedma sjednica Općinskog vijeća s usvojenim dnevnim redom od 13 točaka održana je 22.7.2021. godine u Kino dvorani Orašje. Vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna za prva tri mjeseca ove godine,

a zatim i raspravljali o izgradnji pristupne ceste i parkinga za Staro groblje u Vidovicama. Starom groblju i Vidovicama, od njegova osnutka, može se pristupiti samo obrambenim savskim nasipom, a usvajanjem Odluke o utvrđivanju javnog interesa na sjednici Općinskog vijeća nad parcelama kojima će proći pristupni put i biti izgrađen parking, ovaj problem će biti trajno riješen.

Putem javnog nadmetanja bit će prodano gradsko građevinsko zemljište površine od 91m2 u Orašju koje se nalazi u zoni mješovite namjene. Po usvojenoj Odluci ovlašten je općinski načelnik, da nakon sjednice, raspiše javni natječaj.

Općinsko vijeće Orašje Rješenjem je preuzelo iz posjeda dosadašnjeg korisnika Srednje škole „Fra Martina Nedića“ čiji su pravni slijednici Školski centar fra Martina Nedića i Srednja strukovna škola Orašje, zemljište radi privođenja trajnoj namjeni, odnosno radi uređenja za građenje.

Dosadašnji sastav Nadzornog odbora J.P. "Komunalac" razriješen je zbog isteka mandata, a u novi sastav, nakon provedenog javnog natječaja imenovani su: Igor Orkić, Marijana Baotić i Marijan Arlović.

Vlado Stanić, Elvis Živković i Verica Dominković Živković imenovani su u novi Nadzorni odbor J.P. "Vodovod i odvodnja" Orašje.

Općinsko vijeće Orašje imenovalo je tročlano Povjerenstvo sa zadatkom da po provedenom Javnom pozivu za rad pri izdavanju urbanističke dozvole, izvrši provjeru pristiglih prijava, njihovu pravovremenost i potpunost, utvrdi ispunjavanje traženih uvjeta, o istom sačini zapisnik i listu stručnih osoba za imenovanje Općinskog povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti, te dostavi Općinskom vijeću na odobravanje.

Anto Dominković razrješen je dužnosti predsjednika Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje zbog odlaska u inozemstvo, a na to mjesto imenovana je Magdalena Đakovac.

Imenovani su nedostajući članovi stalnih općinskih odbora: Josip Pejić u Komisiju za dodjelu javnih priznanja i Amela Jahić u Etički odbor.

Na kraju sjednice usvojeno je Izvješće o radu Centra za poduzetništvo Orašje.