Pokazna vježba civilne zaštite za obranu od poplave

Ispis

VjezbaCZ2019 1

VjezbaCZ2019 1
Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), Županijska uprava Civilne zaštite kao i općinske službe civilne zaštite općina Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje održali su pokaznu vježbu mjera aktivne obrane od poplava

na područjima s izgrađenim zaštitnim vodnim objektima u Prudu, općina Odžak. Ovom vježbom provjereni su ljudski resursi, raspoloživa tehnička sredstva, sustav veza kao i drugi aspekti neophodni za uspješno i funkcionalno provođenje mjera aktivne obrane od poplava na tim područjima. FUCZ je, kao i ostali sudionici sastanka u Centru obrane od poplava “Prud”, analiziralo raspoložive kapacitete u svrhu potrebe postupanja u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava. "Koordinacija između institucija je veoma dobra jer je iznimno značajno doći na vrijeme do informacija s terena. Prikazivali smo neke nove tehnike kao što je rad s dronovima, tako da smo unaprijedili slanje slika kako bi vidjeli stanje na terenu i donosili blagovremene odluke da li je nasip ugrožen i gdje raditi neko nadvišenje, barijere i slično. Suradnja je jako dobra i nadam se da nam sve ovo neće biti potrebno, ali ako bude, svi akteri spremni su odgovoriti u punom kapacitetu." kazao je direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. "Što se tiče zaštitnih vodnih objekata moram reći da nakon 50 godina od izgradnje nasipa prvi put imamo izgrađene nasipe stogodišnje vode plus metar i dvadeset. Prvi put imamo zaštitne vodne objekte izgrađene na nivo koji su i u RH. Cilj ove vježbe jeste da vidimo s kojim materijalnim sredstvima raspolažemo, načinima komunikacije između nadležnih institucija i institucija koje vrše obradu podataka i prosljeđuju prema medijima. Pokazalo se da su zaštitni vodni objekti dosta sigurni, imamo trenutno oko 420.000 vreća na raspolaganju na ovom području, oko 2000 metara kubnih pijeska, 2 pumpe po 20.000 litara vode koju ispumpaju u minuti i od 15 do 20 pumpi koje ispumpaju po 1000 litara u minuti. Posjedujemo odgovarajuću mehanizaciju, mašine koje prije nismo imali za punjenje vreća tako da su materijalna sredstva dosta zadovoljavajuća. Problem određenih jedinica civilne zaštite je s popunom ljudstvom na čemu će se ubuduće poraditi. Od 2014. do kraja 2018. međunarodne financijske institucije, a to je Svjetska banka i Europska unija, uložile su ovdje 12 milijuna KM, a Agencija 14,5 miliona KM na ovo područje. U cjelini, ovo je bila veoma uspješna pokazna vježba jer je potvrdila da smo daleko na većem nivou spremni nego što smo bili 2014. godine." izjavio je direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić.

VjezbaCZ2019 2

VjezbaCZ2019 2