Stručno predavanje za farmere u sklopu FAO programa

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 30 Ožujak 2015

FAOPero

FAOPero
U Centru za poduzetništvo Orašje, a u organizaciji UN za poljoprivredu i hranu (FAO) održano je predavanje namijenjeno farmerima s područja općine Orašje koji su bili dio FAO programa kroz dodjelu hrane za krave muzare

i sjemenskog materijala. Predavanje na temu: „Dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji mlijeka i očekivanja od EU fondova“ održala je za 35 farmera predstavnica FAO-a magistrica poljoprivrednih znanosti Eldina Muftić. FAO je nakon poplava u općini Orašje uzeo značajno učešće u podjeli hrane za stoku kao i sjemenskog materijala.