Vijeće usvojilo izmjene Odluke o općinskim pristojbama: jedna marka za ovjeru autentičnosti rukopisa, prijepisa ili preslike originala

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 19 Ožujak 2015

Vijece2515

Vijece2515
Usvajanjem dnevnog reda od 11 točaka, Izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice, vijećničkim pitanjima i inicijativama započela je 25. sjednica Općinskog vijeća Orašje održana 18. ožujka 2015. godine. Vijećnici su zaključkom usvojili Izvješće

o izvršenju Proračuna za 2014. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 6.892.484 KM i u odnosu na planirani iznos od 7.246.400 KM daju indeks izvršenja 95. Isti indeks izvršenja je i kod rashoda koji su ostvareni u iznosu od 6.969.636 KM. Deficit u iznosu od 77.152 KM bit će pokriven iz viška prihoda u 2015. godini.

Podržano je i Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu u 2014. godini kao i Program rada Općinskog vijeća u 2015. godini. Program je sastavljen u 40 točaka i rečeno je da je to samo okvirni plan. Sjednice Vijeća će se održavati jednom mjesečno, po potrebi i češće.

Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim pristojbama mijenjane su cijene usluga za spise i radnje pred službama općine Orašje. Tako će, između ostalog, ubuduće stanovnici za ovjeru autentičnosti rukopisa, za ovjeru prijepisa ili preslike originala izdvajati samo jednu marku kao što je to praksa i u susjednim općinama. Izvodi, potvrde i uvjerenja iz matičnih knjiga plaćat će se tri marke, vjenčanja u redovnom terminu 30, po izboru dana 70, a izvan radnog vremena 100 maraka. Za zaključenje braka u neradne dane bit će potrebno izdvojiti 150 maraka. Ovjera trgovačkih knjiga iznosit će 20 maraka. Odluka će se primjenjivati od 1. travnja. 

Vijećnici su razmatrali i usvojili nacrt Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu. Izmjene se odnosne na dio kojim bi se spriječilo nedozvoljeno parkiranje na javnim površinama. Kad se usvoji ova Odluka bit će zabranjeno parkiranje i zaustavljanje vozila na javnim površinama u ulicama: I.; II.; III. (od Doma zdravlja do hotela „Rivijera“); IV.; V.; VI (od križanja sa V. do križanja sa I. ulicom).; VIII. (od križanja sa III. do križanja sa V. ulicom i od križanja sa II. do SŠC fra „Martina Nedića“ Orašje), izuzev u slučajevima kada je to dozvoljeno prometnim znakom. Kazna će biti 40 maraka, a komunalni redari će koristiti i lisice za blokadu kotača za prekršitelje.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu, razriješeni su dosadašnji članovi zbog isteka mandata, a Vijeće je imenovalo nove na temelju rezultata javnog natječaja u sastavu: Drago Kopić, Ivana Ivanović i Zorica Raguž-Osmanagić.

Vijećnici su dali suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje i na Odluku o neusvajanju Izvješća o radu direktora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje u 2013. godini.

Na kraju sjednice usvojeno je Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2014. godinu.