Općinski proračun za 2020. godinu planiran u iznosu od sedam i pol milijuna maraka

Ispis

Vijece26.2019 1

Vijece26.2019 1
Sedam točaka dnevnog reda usvojeno je na 26. sjednici Općinskoga vijeća Orašje održanoj 28.11.2019. godine u Vijećnici Omladinskog doma. Vijećnici su usvojili izvode iz zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća,

prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative, te usvojili zaključkom Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih devet mjeseci ove godine.

Rasprava je vođena o nacrtu Proračuna za narednu godinu. Prijedlog je da Proračun u 2020. godini iznosi 7.571.830,00 KM, a na isti iznos planirani su i rashodi. Nije planiran proračunski višak kao ni manjak pa su vijećnici usvojili nacrt Proračuna kao dobru osnovu za izradu prijedloga Proračuna koji bi trebao biti usvojen krajem prosinca, ali nakon održavanja javne rasprave i dostavljanja prijedloga, sugestija i amandmana na nacrt.

Osam katastarskih čestica utvrđeno je kao javni interes, čime Općina može pristupiti nepotpunom izvlaštenju zemljišta u svrhu izgradnje niskonaponske zračne mreže u k.o. Donja Mahala I, k.o. Donja Mahala III, k.o. Kostrč, k.o. Matići, k.o. Oštra Luka i k.o. Vidovice. Korisnik izvlaštenja je JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar – Distribucijsko područje Sjever, a izgradnjom niskonaponske zračne mreže stvorit će se potrošačima u navedenim katastarskim općinama kvalitetnije napajanje električnom mrežom.

Odlukom o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, ove obaveze oslobođena je Javna ustanova Dom zdravlja Orašje za izgradnju novog objekta Doma zdravlja. Kako se radi o objektu koji će biti od općeg značaja i koji će imati značajnu ulogu u zdravstvenoj zaštiti za sve stanovnike općine Orašje, Općinsko vijeće je usvojilo ovu Odluku.

Sjednica je završila usvajanjem Izvješća o radu Doma zdravlja za 2018. godinu.

Vijece26.2019 2 3333

Vijece26.2019 2 3333