Obavijest o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje

Ispis

Pozarvjezba

Pozarvjezba
Na sjednici Općinskog vijeća Orašje, koja je održana 4.4.2019. godine donesen je Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje. Usvajanjem tog Zaključka Općinsko vijeće zadužilo je općinske službe

i druga tijela općinske uprave da sudjeluju u izradi i realizaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja općine od požara i Plana zaštite od požara općine, svatko u pitanjima iz svoje nadležnosti. Zaključkom je naloženo Službi za civilnu zaštitu i nadzor da organizira i koordinira izradu navedenih dokumenata, te da svim općinskim službama, upravama, ustanovama, institucijama i pravnim subjektima dostavi izvode iz Procjene. Sažetak Procjene ugroženosti od požara općine Orašje i Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru, dostupan je klikom na ovaj LINK. Iz Općine Orašje napominju da su svi dužni postupiti sukladno naputcima i preporukama.