Javni pozivi Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2019

Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja ŽP sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2019. godinu, a na temelju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“ („Narodne novine Županije Posavske, broj: 6/19), objavljuje javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“.

Tekstovi javnih poziva mogu se preuzeti ovdje:

-Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima
-Javni poziv za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za sufinanciranje upošljavanja neuposlenih osoba 
-Javni poziv za prikupljanje prijava privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije i dokvalifikacije 
-Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu refundaciju nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite 
-Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava
-Javni poziv za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga.

Sastavni dio Javnih poziva su i sljedeći prilozi:

– Prilog broj 1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV 
– Prilog broj 2. OPIS INVESTICIJE – OSNOVNOG SREDSTVA
– Prilog broj 3. IZJAVA O POVEĆANJU BROJA UPOSLENIH
– Prilog broj 4. IZJAVA O DOSADAŠNJIM SUBVENCIJAMA – POTICAJIMA
– Prilog broj 5. IZJAVA O IZVOZU.

Javni pozivi i prilozi će biti objavljeni na oglasnim pločama i web stranicama:
-općinskih uprava Domaljevac–Šamac, Odžak i Orašje, 
-udruga poduzetnika i obrtnika na području Županije Posavske.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja:

031/763-439 i 031/ 717-081.