Raspisan javni poziv za potpore razvoja poljoprivrede

Ispis

Poljo13

Poljo13
Do 3. srpnja otvoren je javni poziv za dodjelu investicijskih potpora u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini. Investicijske potpore se dodjeljuju za ulaganja izvršena od 01.01.2019. godine

i to za izgradnju sustava protugradnih mreža u voćnjacima, za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, i povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», nabavku uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, mreža za zasjenjivanje plastenika,  strojeva i uređaja za zaštitu i održavanje voćnjaka, opreme za preradu voća i povrća, opreme za pčelarstvo, „mini“ mješaonice stočne hrane, te opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Pravo prijave imaju fizičke osobe kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i koje nemaju drugih prihoda, fizičke osobe kojima je poljoprivreda dopunska djelatnost i čiji godišnji prihod od obavljanja drugog vida djelatnosti ne prelazi iznos: 10.000 KM, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom organu, i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom Sudu – gospodarska društva, zadruge i udruge građana registrirane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Posavske. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 031-712-322 ili osobno u općini Orašje (ured br 33.) – Služba za gospodarstvo i infrastrukturu (kontakt osoba: Katica Dabić). Javni poziv je objavljen je i na web stranici Općine Orašje u rubrici Natječaji.