Zasjedao Stožer civilne zaštite

Ispis
Objavljeno Utorak, 12 Veljača 2019

Stozer2018 atkivacija

Stozer2018 atkivacija
U zgradi Općine Orašje održana je sjednica Stožera civilne zaštite s usvojenim dnevnim redom od sedam točaka. Nakon što su usvojili Izvješće o radu Stožera u prošloj godini, članovi Stožera jednoglasno su usvojili i Izvješće o utrošku

sredstava za 2018. godinu. Potrošeno je 46.000,00 KM, od čega je 10.000,00 KM izdvojeno za sufinanciranje nabave vozila Crvenog križa Orašje "Kombi za sve". Kombi je nabavljen, registriran i kasko osiguran i na raspolaganju je svima, međutim Crveni križ nije imao dovoljno novčanih sredstava, pa je kombi kupljen uz pozajmicu od 25.000,00 KM. Prošle godine od mina je očišćen samo jedan projekt, a za ovu godinu već je ugovoren jedan od 22 planirana projekta. Općinsko povjerenstvo za procijenu od prirodnih i drugih nesreća nije bilo aktivirano prošle godine jer nije bilo ni suše niti poplave, a imenovani su i novi članovi ovog Povjerenstva na četverogodišnji mandat. Članovima Stožera predstavljen je prijedlog Plana rada Općinskog stožera za Civilnu zaštitu u 2019. godini s napomenom da se on može mijenjati tijekom godine odnosno po potrebi. Donošenje Plana svake godine obveza je iz Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Primjedbi nije bilo ni kod usvajanja Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2019. godini. Usvojena je Odluka o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode - SUŠA 2017. na području općine Orašje kao dobar temelj za prijedlog Odluke na sjednici Općinskog vijeća, a usvojena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava s posebnog računa civilne zaštite za pokriće razlike do 100,00 KM najmanje isplate. Radi se o tome da Općina Orašje ima 214.340,00 KM na raspolaganju za pomoć u naknadi štete od suše, sredstava koja je dobila od Vlade Federacije i Vlade Županije Posavske što nije dovoljno da se isplati odšteta za svih 422 prijavljenih čiji iznos štete je procijenjen na skoro 3,5 milijuna KM. Ako se prikupljena sredstava ravnomjerno raspodjele, 66 oštećenih primili bi naknadu za pomoć u iznosu od samo 12,89 KM. S obzirom na to da se želi poticati stanovništvo da prijave svoje štete u budućnosti ako ih bude, Stožer je donio odluku da će s posebnog računa civilne zaštite izdvojiti 2.201,00 KM, kako bi pokrio razliku od tih 12,89 KM do 100,00 KM, tako da bi za svih 66 u toj kategoriji najmanji iznos isplate naknade bio 100,00 KM.