Dodatni radovi na rekonstrukciji dijela 8. ulice u Orašju - I faza

Ispis

 

Obavijest o dodjeli ugovora 613-4-3-2-5-1/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Tenderska dokumentacija za javnu nabavu putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti