ponedjeljak, 06. prosinca 2021.

Načelnik Orašja izabran za predsjednika Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije SOGFBiH
...

Načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić izabran je za predsjednika Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije Saveza općina i gradova Federacije BiH. Prva - konstituirajuća sjednica ove Komisije održana je u Sarajevu, a za zamjenika predsjednika izabran je Haris Sijarić iz Općine Centar Sarajevo. Nakon usvajanja Poslovnika o radu Komisije svi članovi upoznali su se sa Strategijom razvoja Saveza i aktivnostima Saveza te planiranim budućim aktivnostima.