Digitalna pristupačnost
...

petak, 09. lipnja 2023.

Gradonačelnik na konferenciji o utjecaju procesa EU integracija na jedinice lokalne samouprave
...

„Utjecaj procesa EU integracija na jedinice lokalne samouprave - mogućnosti i izazovi“ bila je tema konferencije održane u Tesliću na kojem je učešće uzeo i gradonačelnik Grada Orašja Marijan Oršolić. Gradonačelnik je bio govornik u trećem panelu konferencije: Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave – najbolji put, na primjeru Grada Orašje. Cilj konferencije bila je prezentacija značaja i utjecaja EU integracija na lokalne zajednice, kao i prezentacija prilika i izazova sa kojima se jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini susreću u svojim nastojanjima da se što bolje pripreme za ove procese. Konferencija je provedena u sklopu projekta “Jačanje saveza općina i gradova u BiH” kojeg implementiraju Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH zajedno sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regije - SALAR, a uz podršku vlada Švedske i Švicarske.