ponedjeljak, 26. rujna 2022.

Rebalansom Proračun podignut na 10 milijuna maraka
...

Gradsko vijeće Orašje usvojilo je dnevni red od 16 točaka na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj u Kino dvorani Orašje. U prvih šest mjeseci ove godine Grad Orašje izdvojio je 3,5 milijuna maraka za rashode i izdatke, dok su prihodi i primitci bili veći od 4 milijuna maraka. To znači da je do 30.06. ostvaren suficit u iznosu 822.770,00 KM, navedeno je u Izvješću o izvršenju Proračuna Grada Orašja za razdoblje 1.1.-30.06.2022. godine kojeg su vijećnici usvojili.

Gradonačelnik je sa svoje pričuve potrošio samo 3.500,00 maraka za prvih šest mjeseci od ukupno planiranih 40.000,00 KM, pa su vijećnici i to Izvješće usvojili zaključkom.

Rasprava je vođena oko Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu. Ovim rebalansom predviđeno je da ukupni prihodi i primici iznose 10.072.000 KM i u odnosu na iste planirane Proračunom za 2022. godinu realno su uvećani za 1.275.000 KM. U istom iznosu su planirani i rashodi i izdaci. Razlog povećanja prihoda je povećanje u Proračunu na stavci poreznih prihoda i primljenih kapitalnih transfera. Nakon usvajanja rebalansa Proračuna, Gradsko vijeće usvojilo je i prateću Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu.

Nije bilo problema ni kod usvajanja Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojom se temeljna Odluka dopunjuje u dijelu prijenosa prava ugovora pod uvjetom da se zadržavaju sve odredbe ugovora, djelatnost, prava i obveze.

Dopunjena je i izmijenjena Odluka o postupku iznajmljivanja i cijeni oglašavanja prostora na LED video-ekranima u vlasništvu Grada Orašja. Od sada će biti omogućeno oglašavanje i na novopostavljenom, te budućim uređajima, pod istim uvjetima iz temeljne Odluke, a usvojene su i izmjene koje se odnose na nadležnost za provođenje predmetnih poslova, te popust na veći broj zakupa ekrana za oglašavanje.

Gradsko vijeće Orašje utvrdilo je visinu zakupnine stanova u iznosu od jednu marku po kvadratnom metru ukupne površine za 25 stambenih jedinica u stambenoj zgradi namijenjenoj socijalno ugroženim i raseljenim osobama, izgrađenoj preko puta groblja u Orašju u sklopu realizacije državnog Projekta „Regionalni stambeni program RSP – Pod projekt BiH 6“. Svi stanari koji ostvare stanarsko pravo u ovoj zgradi uz zakupninu morat će plaćati i redovne mjesečne račune za svoj stan.

Upisano je pravo vlasništva u korist Grada Orašja na poslovnom prostoru u prizemlju stambene zgrade u Orašju u Osmoj ulici 1A, u površini od 12,50 m².

Vijećnici su dali suglasnost Gradonačelniku da u svojstvu kupca u ime i za račun Grada Orašja sudjeluje u postupku kupovine zemljišta za potrebe Grada Orašja koje je u javnom interesu. Zemljište se nalazi u Vidovicama kod Starog groblja i bit će kupljeno po cijeni od 1.5 KM po metru kvadratnom, na što je vlasnik parcele pristao.

Poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi izgrađenoj u Orašju, Treća ulica broj 15, na prvom i na drugom katu, te dvorište dano je u zakup Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za potrebe rada Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju po mjesečnoj cijeni od 1173,50 KM sa uračunatim PDV-om. Predsjednik Republike Hrvatske je dana 24. svibnja 2022. godine donio Odluku o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju, te je donošenje ovakve Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora dobilo podršku vijećnika Gradskog vijeća Orašje. 

Budući da dosadašnjem Upravnom vijeću Javne ustanove Centra za socijalni rad Orašje ističe mandat potrebno, vijećnici su pokrenuli proceduru za izbor i imenovanje novog Upravnog vijeća radi kontinuiranog rada ustanove. Gradonačelnik je, po Odluci o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Orašje, zadužen da ga raspiše i imenuje Povjerenstvo za provedbu.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora ŠC fra Martina Nedića zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi, a u sastav novog Školskog odbora, po provedenom javnom natječaju imenovani: Snježana Damjanović, Lucija Živković, Nada Ević i Manda Oršolić.

U novi Školski odbor Srednje strukovne škole imenovani su: Gabrijela Miličević Mikić, Katarina Mijatović, Dragica Krištić, Amela Maloparić i Goran Topić.

Sjednica je završila usvajanjem Rješenja o razrješenju v.d. direktora Centra za poduzetništvo Orašje koji je podnio ostavku na osobni zahtjev radi odlaska na novi posao.