srijeda, 14. rujna 2022.

Poziv na obuku biračkim odborima
...

Poziv na obuku predsjednicima, članovima i njihovim zamjenicima na obuku za Opće izbore 2022. godine preuzmite OVDJE. 

Lokacije biračkih mjesta preuzmite na ovome LINKU.