ponedjeljak, 18. srpnja 2022.

Javna rasprava o nacrtu Statuta Grada Orašja
...

Na sjednici održanoj dana 14.7.2022. godine, Gradsko vijeće Orašje donijelo je zaključak o stavljanju na javnu raspravu nacrta Statuta Grada Orašja. Obavještavaju se sve zainteresirane stranke da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Statuta Grada Orašja, mogu dostaviti, u pisanom obliku s obrazloženjem, na sljedeće načine:

  • osobno na protokol Grada Orašja, Treća ulica br. 45, Orašje,
  • putem pošte na adresu: Grad Orašje, Treća ulica br.45, 76270 Orašje,  
  • putem elektronske pošte na e-mail: gradorasje@orasje.ba  

Javna rasprava trajat će do 01.09.2022. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odboru za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća Orašja, na tel.031-712-322 ili navedeni e-mail.

NACRT Statuta