petak, 15. srpnja 2022.

Utvrđeni nazivi ulica za osam mjesnih zajednica
...

Minutom šutnje za žrtve genocida u Srebrenici započela je dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Orašje održana 14.7.2022. godine u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“ u Orašju s usvojenim dnevnim redom od 12 točaka. Gradsko vijeće je podržalo usvajanje izvoda iz zapisnika s 18. i 19. sjednice, a nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, rasprava je vođena o nacrtu Statuta Grada Orašja. U zakonskom roku, Gradsko vijeće donijelo je Privremenu statutarnu odluku Grada Orašje, do donošenja Statuta Grada. Tom Odlukom zadužen je Odbor za statut, poslovnik i propise da u roku od četiri mjeseca pripremi nacrt Statuta Grada i dostavi Gradskom vijeću na daljnji postupak što je i učinjeno, a Gradsko vijeće je usvojilo nacrt Statuta kao dobru osnovu za izradu prijedloga Statuta i zaključkom nacrt stavilo na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Nakon dvije dorade, vijećnici su napokon usvojili Odluku o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Bok, Donja Mahala, Kopanice, Kostrč, Lepnica, Oštra Luka, Tolisa i Vidovice. Kopanice, Kostrč i Lepnica po prvi put su dobile nazive ulica, a na temelju prijedloga tih mjesnih zajednica, dok u drugim mjesnim zajednicama obuhvaćenim ovom odlukom nazivi ulica uglavnom su ostali nepromijenjeni.

Vijećnici su usvojili i izmjene Odluke o novčanim naknadama vijećnika i članovima stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Orašje kojom naknade za vijećnike u fiksnom iznosu umjesto dosadašnjih 150,00 KM iznose 200,00 KM, a nazočnost na sjednici umjesto dosadašnjih 70,00 KM iznose 100,00 KM.

Prijedlogom Odlukama o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama uposlenih u Gradu Orašje smanjeni su koeficijenti za plaću Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća s 9.80 na 9.00, tajniku Grada s 6.50 na 6.20 i pomoćnicima s 5.70 na 5.20.

Donesena je i Odluka o prodaji gradskog građevnog zemljišta u k.o. Orašje I putem javnog nadmetanja – licitacije i to za izgradnju višestambene zgrade. Ovlašten je Gradonačelnik da raspiše javni poziv.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu od 390 kvadrata utvrđeno je pravo vlasništva Vladi Prgiću iz Donje Mahale, a usvojen je i zaključak o zamjeni nekretnina radi izgradnje pristupne ceste i parking prostora kod Starog groblja u Vidovicama. Sjednica je završila usvajanjem izvješća o radu J.P. Vodovod i odvodnja i J.U. Dom zdravlja Orašje za 2021. godinu.