srijeda, 13. srpnja 2022.

Grad Orašje na prekograničnoj konferenciji u Osijeku
...

U okviru projekta „Unaprjeđenje regionalne suradnje i razmjena iskustava u implementaciji prekograničnih projekata“ podržanog od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske,  Razvojna agencija Žepče i Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije organizirali su Prekograničnu konferenciju Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Konferencija je održana u Osijeku, a uz predstavnike županijskih razvojnih agencija Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije te Općine Žepče nazočili su joj predstavnici 11 općina/gradova iz Bosne i Hercegovine među kojima i predstavnica Grada Orašje Andrijana Dujmenović. Cilj je bio unaprijediti regionalnu suradnju Hrvata iz BiH s Republikom Hrvatskom i razmijeniti dobre prakse u upravljanu prekograničnim projektima. Razgovaralo se i o konkretnijim potrebama jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje se prije svega odnose na tehničku asistenciju kod pripreme projektnih prijedloga, edukaciju osoblja za upravljanje projektima kao i prijenosom iskustava u provođenju projekata koje financira Europska unija.