petak, 06. svibnja 2022.

Dodjela plaketa najbolje rangiranim općinama i gradovima - MEG projekt
...

U Sarajevu je, u sklopu MEG2 projekta, održana dodjela plaketa najbolje rangiranim općinama i gradovima iz prve faze MEG projekta koja je implementirana u periodu 2016-2021. u skladu sa izlaznom procjenom učinka u okviru Sustava upravljanja razvojem (eng PMS), te su predstavljeni srednjoročni i dugoročni akcijski planovi za 21 novu partnersku MEG općinu i grad iz cijele BiH. Predstavnicima svih 31 općina i gradova  obratili su se Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP u BiH i Šantruček Štepan, konzul i šef suradnje za razvoj u Češkoj ambasadi u u BiH. Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice i plakete, a ujedno je predstavljena metodologija, izvještavanje i alat za procjenu učinka u okviru Sustava za upravljanje rezultatima u drugoj fazi MEG projekta u kojoj sudjeluje i Grad Orašje, te pojedinačni srednjoročni i dugoročni akcijski planovi u skladu sa ulaznom procjenom učinka unutar Sustava za upravljanje rezultatima za svaku JLS. Na svečanosti u Sarajevu Grad Orašje predstavljali su tajnik Gradskog vijeća Orašje, Gabrijela Martinović Dominiković, i pomoćnica gradonačelnika za upravljanje razvojem, Andrijana Dujmenović. Grad Orašje jedan je od 31 općine/grada u Bosni i Hercegovini koja sudjeluje u Projektu općinskog okolišnog upravljanja – MEG2 koji je započeo 2021., a završava 2025. godine, a koji ima za cilj doprinijeti daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u BiH, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane i građanke. Projekt financiraju Vlada Švicarske, Švedska, Vlada Češke Republike i EU/IPA II fond, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP).