srijeda, 02. ožujka 2022.

Natječaj za izradu idejnog rješenja bazenske sportske lučice sa pripadajućom infrastrukturom u Orašju
...

Općina Orašje pokrenula je postupak javne nabave za izradu idejnog rješenja bazenske sportske lučice sa pripadajućom infrastrukturom u Orašju. Natječajna dokumentacija se može preuzeti na linku