Digitalna pristupačnost
...
Strategija komunakacije sa dijasporom Općine Orašje

U skladu sa Standardiziranom metodologijom za planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPRO), 20 JLS je uz podršku projekta Dijaspora za razvoj-D4D, uključilo dijasporu i razvojne prioritete u vezi sa dijasporom u lokalne strategije razvoja za 20 JLS. U skladu sa ovim procesom, projekt je dobio zahtjeve od osam partnerskih jedinica lokalnih samouprava, među kojima je Općina Orašje, u vezi sa njihovim potrebama za unapređenjem strateškog planiranja i dizajniranja konkretnih aktivnosti usred sređenih na doseg, komunikaciju i suradnju sa dijasporom, uključujući upotrebu elektronskih alata i digitalnih rješenja koja omogućavaju komunikaciju i u uvjetima otežane mobilnosti i restrikcija, kao što su trenutni izazovi izazvani pandemijom COVID-19.

U tom cilju, Općina Orašje je podržana u razvoju njihove strategije komunikacija sa dijasporom, koja će uključivati komunikaciju sa članovima dijaspore kroz inovativne pristupe i kanale komunikacije, načine potencijalnog učešća dijaspore u lokalnom razvoju i konkretan plan aktivnosti i mjera za ovu općinu, koja će biti primjenjiva i u okviru kojih će se moći koristiti svi predloženi modeli u cilju unapređenja komunikacija sa dijasporom.

Strategija komunikacije sa dijasporom Općine Orašje