Digitalna pristupačnost
...
Strategija razvoja Općine Orašje

Proces izrade Strategije razvoja općine Orašje za period 2021.-2027. započeo je u veljači 2021. godine donošenjem Odluke o produljenju važenja revidirane Strategije razvoja Općine Orašje 2016.-2020. godina i izradi Strategije razvoja Općine Orašje za period 2021.-2027. godina. Navedenom Odlukom produženo je važenje revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za period 2016.-2020. godina do donošenja nove odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine te zvanično pokrenut proces izrade Strategije razvoja Općine Orašje 2021.-2027. kao nastavak strateškog i planskog djelovanja u sveukupnom razvoju općine Orašje.

1. Strategija razvoja Općine Orašje za period 2021.-2027. godina