Digitalna pristupačnost
...
Jednokratna novčana pomoć obitelji s više djece
Jednokratna pomoć obiteljima s više djece

IZNOS JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI:

  • 150,00 KM za svako dijete koje je starosti do 18 godina odnosno do 25 godina starosti ako se nalazi na redovitom školovanju

KAKO OSTVARITI PRAVO: Podnošenjem zahtjeva na temelju javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti: 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i djecu za koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih za svu djecu;

- uvjerenje o neuposlenosti, ako je roditelj neuposlen;

- potvrdu poslodavca i iznosu posljednje isplaćene neto plaće za roditelje;

- uvjerenje o redovitom školovanju ako je dijete starije od 18 godina;

- potvrdu banke o broju računa za podnositelja zahtjeva / rodilju / na koji će se doznačiti sredstva na ime naknade;

- druge dokaze po potrebi.

Jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece odobravaju se temeljem Odluke o dodjeli novčane naknade rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece ("Službeni glasnik Grada Orašje", broj: 4/22)