Digitalna pristupačnost
...
Jednokratna novčana pomoć rodiljama
Jednokratna pomoć rodiljama

IZNOS JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE:

  • 500,00 KM za rođeno prvo dijete
  • 1.000,00 KM za rođeno drugo dijete
  • 2.000,00 KM za rođeno treće i svako sljedeće dijete

KAKO OSTVARITI PRAVO: Podnošenjem zahtjeva Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti Grada Orašje (u Šalter sali) u roku od 60 dana od rođenja djeteta.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti: 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i dijete za koje se podnosi zahtjev (ne starije od 6 mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih za dijete za koje se podnosi zahtjev;

- otpusno pismo zdravstvene ustanove u kojoj je dijete za koje se podnosi zahtjev rođeno;

- izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu (ukoliko se podnosi zahtjev za drugo i svako naredno dijete);

- potvrdu banke o broju računa za podnositelja zahtjeva / rodilju / na koji će se doznačiti sredstva na ime naknade;

- druge dokaze po potrebi.

Jednokratne novčane naknade rodiljama odobravaju se temeljem Odluke o dodjeli novčane naknade rodiljama po rođenju djeteta i jednokratne novčane pomoći obiteljima s više djece ("Službeni glasnik Grada Orašje", broj: 4/22)