Digitalna pristupačnost
...
Jednokratna novčana pomoć pojedincima
Jednokratna pomoć pojedincima

IZNOS JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI:

  • do 700,00 KM, jedanput godišnje. Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti za proširene oblike socijalne pomoći, troškove liječenja, nesretan slučaj u obitelji, veliku štetu u kućanstvu, osnovne životne potrebe osobama u teškom materijalnom stanju.
  • do 1.000,00 KM interventne novčane pomoći. Pravo na interventnu novčanu pomoć dodjeljuje se pojedincima koji se privremeno nađu u stanju socijalne potrebe uslijed nepredviđenih okolnosti  (viša sila, iznenadna bolest, nepredviđeno teško materijalno stanje i druge nepredviđene okolnosti).

KAKO OSTVARITI PRAVO: Podnošenjem zahtjeva Službi opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti Grada Orašje (u Šalter sali).

Uz zahtjev je potrebno dostaviti: 

- podatke o podnositelju zahtjeva (zaposlenost, invalidnost, starosna dob, vrsta bolesti);

- podatke o broju članova domaćinstva;

- razlog podnošenja zahtjeva;

- presliku osobne iskaznice;

- broj transakcijskog računa u banci;

- ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva ( npr. liječnička dokumentacija, okolnosti koje su dovele do teškog materijalnog stanja, smrtni list i dr.).

Jednokratne novčane pomoći pojedincima odobravaju se temeljem Pravilnika o uvjetima i načinima dodjele jednokratne novčane pomoći pojedincima ("Službeni glasnik Grada Orašje", broj: 1/23)