Upitnik za predstavnike dijaspore

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 12 Srpanj 2021

Dijaspora BiH

Dijaspora BiH
Projekt Dijaspora za razvoj - D4D zajednički je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, a u kojem je i Općina Orašje. Općina Orašje ovim putem poziva sve svoje

stanovnike koji žive i rade u dijaspori da odgovore na pitanja iz UPITNIKAOvaj upitnik ima za cilj prikupljanje informacija o načinima komuniciranja predstavnika dijaspore i dobivanja informacija od Općine Orašje. Odgovori su anonimni i koristit će se isključivo u svrhu unapređenja komuniciranja između predstavnika dijaspore i općine i pružanja usluge općine prema predstavnicima dijaspore. Upitnik se nalazi u rubrici e-Dijaspora.