Digitalna pristupačnost
...

utorak, 28. svibnja 2024.

Grad Orašje priprema Akcijski plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena
...

Priprema Akcijskog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) novi je projekt Grada Orašja koji će biti realiziran uz pomoć CRP-Centra za razvoj i podršku Tuzla. CRP tim održao je seriju pojedinačnih uvodnih (kick off) sastanaka sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) iz Bosne i Hercegovine, koje su na temelju javnog poziva odabrane da sudjeluju u ovom procesu. To su Čelić, Lopare, Orašje, Živinice i Kladanj. Sudionicima sastanaka, na kojem je Grad Orašje predstavljao pomoćnik gradonačelnika Vlado Stanić sa suradnicima, predstavljen je Green Kick projekt kao i prvi konkretni koraci koje je potrebno napraviti kako bi se pristupilo Sporazumu načelnika/gradonačelnika EU za klimu i energiju (Covenant of Mayors), formirani su radni timovi i radne grupe i praktično otpočeo je proces izrade SECAP-a.

Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore iz Nikšića i Smart kolektivom iz Beograda, Srbija, vodi aktivnosti pripreme Akcijskih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za odabrane JLS u okviru projekta „Green Kick“. Odabrane JLS dobit će podršku za razvoj SECAP-a u vidu tehničke pomoći, koja uključuje pružanje savjetodavnih usluga i angažiranje stručnjaka za izradu dokumenata, koji će usko surađivati s timovima JLS. Tijekom ovog procesa biće organizirane aktivnosti za zaposlene u lokalnoj upravi koje se tiču izgradnje kapaciteta, poput obuka, radionica ili seminara. Trajanje Green Kick projekta je prosinac 2023. – ožujak 2026. godine. Projekt je dio Europske klimatske inicijative. EUKI je instrument za financiranje projekata, Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK). EUKI-jev konkurs za odabir projektnih ideja proveo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je poticanje klimatske saradnje unutar Europske unije (EU) kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova.