Digitalna pristupačnost
...

ponedjeljak, 27. svibnja 2024.

Predstavnici Razvojne banke Federacije BiH u Gradu Orašju
...

Vršitelj dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBIH Borislav Trlin u pratnji suradnice posjetio je Grad Orašje. U zgradi Grada Orašja domaćin sastanka bio im je gradonačelnik Marijan Oršolić. Razgovarali su o provedbi zajedničkih projekata Razvojne banke i Vlade Federacije BiH, uključujući Projekt Svjetske banke za podršku malim i srednjim poduzećima kao i o provedbi Garancijskog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz Garancijski fond, Razvojna banka izdala je više od 1.000 garancija u iznosu od 270 milijuna maraka, olakšavajući plasman 540 milijuna maraka kreditnih sredstava u realni sektor iz komercijalnih banaka pod povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne standarde. Time je direktno podržano oko 600 firmi iz 66 općina Federacije BiH koje zapošljavaju blizu 30.000 zaposlenih. Novi sastav uprave Razvojne banke FBIH počeo je sa radom početkom ove godine, a v.d. predsjednik uprave Borislav Trlin informirao je gradonačelnika da će plan plasmana za 2024. godinu, koji predviđa povećanje od 35% u odnosu na prethodnu godinu, biti ispunjen već u prvom polugodištu ove godine. Gradonačelnik Marijan Oršolić upoznao je goste o broju firmi koje rade na području Grada, Poduzetničkoj zoni Dusine, aktualnim projektima. Na kraju sastanka zaključeno je da će Grad Orašje još jednom upoznati vlasnike firmi ukoliko im je potreban kredit da se obrate Razvojnoj banci Federacije BiH čija poslovnica postoji i u Orašju.