Digitalna pristupačnost
...

srijeda, 03. travnja 2024.

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024.-2027. godine
...

S ciljem konzultacija sa javnošću, a u skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Orašje, nacrt Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027. godine stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Nakon sumiranja rezultata javne rasprave, Tim za planiranje upravljanja imovinom Grada Orašja će pripremiti prijedlog Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027. i dostaviti Gradskom vijeću Orašje na usvajanje.  

Svi zainteresirani mogu dostavljati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Plana, elektronskim ili pisanim putem, na adresu Grad Orašje, Treća ulica 45., 76270 Orašje, sa naznakom „Komentari i primjedbe na nacrt Plana upravljanja imovinom 2024.-2027. ili putem e-mail: gradorasje@orasje.ba

Nacrt Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024.-2027. godine možete preuzeti ovdje.