Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 28. ožujka 2024.

Na 40.-oj sjednici Gradskog vijeća usvojen Plan upravljanja imovinom i Plan zajedničke komunalne potrošnje
...

Na samom početku 40. sjednice Gradskog vijeća Orašje održane 28.03.2024. godine u Vijećnici Omladinskog doma, svečanu prisegu dala je nova vijećnica iz političke stranke Nezavisni-Neovisni Lejla Kapetanović, a potom su vijećnici usvojili dnevni red od osam točaka.

Prvi materijal o kojemu su raspravljali, nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika s 39. sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa, bio je nacrt Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027. Plan upravljanja imovinom razvijen je na temelju Protokola o suradnji za lokalni razvoj između Općine Orašje i Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) kojeg provodi UNDP, a nastao je u suradnji između Radnog tima Grada Orašja i koordinatora PIPLS projekta. Planom upravljanja želi se osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom kao što su stanovi, poslovni prostori i građevinsko zemljište u vlasništvu Grada. Nacrt je poslije rasprave usvojen Zaključkom.

Odlukom je Gradsko vijeće utvrdilo da je od javnog interesa izgradnja spomen-obilježja i drugih sadržaja u Donjoj Mahali, te da se može pristupiti potpunom izvlaštenju na zemljištu na kojem će biti izgrađeno spomen-obilježje.

Zaključkom je usvojeno Izvješće o realizaciji Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje Grada Orašja za 2023. godinu, a zatim i prijedlog Plana i programa ZKP-a za 2024. godinu. Planom i programom obuhvaćeno je: održavanje čistoće – čišćenje javnih površina; odvodnja atmosferskih i otpadnih voda s javnih površina; održavanje groblja/mezarja i pasivnih groblja; upravljanje i održavanje javne rasvjete; dekoriranje ulica za Božićno – Novogodišnje blagdane; obavljanje kafilerijskih usluga. U Proračunu Grada Orašja za 2024. godinu za ovu namjenu planirano je 643.332,25 KM.

Na sjednici je dana suglasnost na Odluku Uprave Mezarja koju čine Medžlis Islamske zajednice Orašje i J. P. „Komunalac“  d.o.o. Orašje o visini troškova redovnog održavanja i uređivanja Mezarja u Orašju. Definirano je i to da će za potrebe Uprave Mezarja Grad Orašje izvršiti nabavku dva kontejnera za odvoz smeća iz Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu.

Sjednica je završila usvajanjem Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2023. godinu.