Digitalna pristupačnost
...

petak, 23. veljače 2024.

Usvojena nova Odluka o privremenom korištenju javnih površina
...

Tridesetdeveta sjednica Gradskog vijeća Orašje održana je 22.2.2024. godine u Omladinskome domu s usvojenim dnevnim redom od osam točaka. Vijećnici su po ustaljenom dnevnom redu prvo usvojili Zapisnik s 38. sjednice i prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative. Rasprava je vođena o prijedlogu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Orašja kojom se, između ostalog, povećavaju cijene za korištenje javnih površina. Tako će naprimjer ugostitelji za korištenje javnih površina za postavljanje ljetne terase na otvorenom za prvu zonu umjesto dosadašnjih 7.00 KM plaćati 10,00 KM po metru kvadratnom zakupa što je manje u odnosu na nacrt ove odluke gdje je bilo predloženo da taj iznos bude 15,00 KM po metru kvadratnom. Međutim u drugoj zoni terasa na otvorenom umjesto dosadašnjih 3,00 KM plaćat će se 8,00 KM. 12,00 KM u prvoj zoni cijena je metra kvadratnog za postavljanje montažnog objekta tipa kiosk, kao i privremenog objekta ili građevine. 9,00 KM cijena je u prvoj zoni po metru kvadratnom za nepomičnu ljetnu terasu, za pomičnu 8,00 KM. Prodajno-izložbeni stol, te prodajni stol u svrhu blagdanske prodaje iznosit će 10 maraka po metru kvadratnom koliko će biti potrebno izdvojiti i za binu za manifestacije i koncerte u prvoj zoni. Prijedlog Odluke je na kraju rasprave usvojen.

Usvojena je i Odluka o izradi Plana upravljanja imovinom Grada Orašja 2024-2027. godina. Plan upravljanja imovinom je strateški odnosno taktički dokument Grada Orašja kojim se definira politika upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Orašja, usmjerava način upravljanja i raspolaganja imovinom i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja putokaz koji usmjerava cjelokupne aktivnosti upravljanja imovinom unutar Grada. Grad Orašje kao sudionik Projekta unapređenja i efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) nastoji povećati nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguranju dodatnih prihoda, te unapređenju pružanja usluga.

Gradsko vijeće podržalo je i Odluku o planu parcelacije radi osnivanja novih građevinskih parcela. Radi se o zemljištu u vlasništvu Grada koje se nalazi jugoistočno od novoizgrađene tvornice u vlasništvu „Union Foods“, južno od bazena, te zapadno od Gradskog groblja. A radi oblikovanja parcele u Kopanicama, Vijeće je odobrilo prodaju zemljišta od 86 kvadratnih metara izravnom pogodbom kupcu Franji Župariću iz Kopanica.

U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, pripremljen je Godišnji izvještaj o radu Grada Orašja za 2023. godinu koji je razmatran na sjednici Gradskog vijeća Orašje. Godišnji izvještaj o radu je implementacijski dokument koji sadrži pregled i analizu izvršenja programa i mjera, te aktivnosti i projekata iz godišnjeg plana rada gradskog organa uprave. Priprema se s ciljem praćenja provedbe planiranih programa i mjera i ocjene doprinosa u ostvarivanju glavnog programa gradskog organa uprave, pa nije bilo problema kod usvajanja ove Odluke.

Sjednica je završila Zaključkom o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana i građanki javnim i administrativnim uslugama.