Digitalna pristupačnost
...

srijeda, 03. siječnja 2024.

Vlada Federacije BiH: Za Vijećnicu u Orašju malo manje od 200 tisuća maraka
...

Vlada Federacije BiH dodijelila je Gradu Orašju 190.000,00 KM za projekt izgradnje Gradske vijećnice. Po ovim dobivenim novcima, Grad Orašje dužan je uložiti i vlastita sredstava u iznosu od 126.666,67 KM. S novčanim sredstvima od Vlade Republike Hrvatske za ovu namjenu prikupljeno je ukupno malo više od pola milijuna maraka. Zgrada Gradske vijećnice bit će izgrađena na mjestu sadašnjeg Centra za socijalni rad, a sastojat će se od dva dijela: vijećnice u koju će se ulaziti iz Treće ulice, te dijela socijalne službe s ulazom iz dvorišta od Pete ulice. Oba dijela sastoje se od prizemlja i prvog kata, dok je na drugom katu zgrade planiran gradski arhiv. Sama vijećnica imala bi 45 sjedećih mjesta, a po glavnom projektu vrijednost radova za izgradnju ove zgrade iznosi malo manje od 900 tisuća maraka bez opreme i namještaja.

Vijecnica