Digitalna pristupačnost
...

utorak, 05. prosinca 2023.

Anketa Godišnje istraživanje farmi
...

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini odnosno Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2023. Anketa Godišnje istraživanje farmi 2023 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01.12. do 15.12.2023. godine pa tako i na području grada Orašja. Anketom će biti prikupljeni podaci o poljoprivrednoj proizvodnji odnosno o biljnoj i stočnoj proizvodnji. Grad Orašje moli sve stanovnike koji budu obuhvaćeni ovom Anketom da izađu u susret ovlaštenim anketarima i odgovore na postavljena pitanja jer će se dobiveni podaci koristiti samo u statističke svrhe i bit će usporedivi na međunarodnom nivou, jer je Anketa pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.