Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 30. studenog 2023.

Gradski stožer civilne zaštite: Usvojena izvješća o sanaciji požara na Gradskoj deponiji
...

Na redovnoj sjednici Gradskog stožera civilne zaštite usvojena su izvješća Javnog poduzeća Komunalac o poduzimanju aktivnosti na hitnoj sanaciji opožarenog područja na Gradskoj deponiji. U čak tri navrata Komunalac je bio angažiran na temelju odluka civilne zaštite da ugasi požar buldožerima i bagerima i to osam dana u svibnju, sedam dana u kolovozu i devet dana u rujnu. Ukupno je potrošeno 195 sati rada na gašenju požara. Usvojena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava Mjesnim zajednicama s područja Grada Orašja za naknadu dijela troškova nastalih u hitnoj sanaciji šteta prouzročenih olujnim nevremenom. To se prvenstveno odnosi na radove čišćenja javnih površina, sanacije javnih objekata i na sve druge radove za koje su mjesne zajednice morale angažirati dodatnu pomoć. Ukupno će biti na 13 mjesnih zajednica raspoređeno 22 tisuće maraka, a bit će plaćen i račun firmi „Digo“ iz Oštre Luke kojeg je Grad angažirao na hitnom uklanjanju polomljenih stabala kestena sa šetnice i stambenog objekta na Savskom nasipu, te izvaljanog stabla lipe s bivše gradske čitaonice.