Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 23. studenog 2023.

Usvojen nacrt Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu u iznosu od 12.699,340,00 KM
...

Na početku 36. sjednice Gradskog vijeća Orašje, a nakon usvajanja Dnevnog reda od 15 točaka, vijećnici su usvojili dva izvoda iz zapisnika i prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative na sjednici održanoj 23.11.2023. godine. Rasprava je vođena oko nacrta Proračuna Grada Orašje za 2024. godinu koji je predložen u iznosu od 12.699.340,00 KM. U istom iznosu planirani su i rashodi i Proračun za 2024. godinu smanjen je skoro za milijun maraka u odnosu na 2023. godinu. Nacrt Proračuna usvojen je zaključkom kao dobra osnova za donošenje Proračuna koji će se u prijedlogu ponovno naći pred vijećnicima krajem prosinca, a nakon provedenih javnih rasprava i dostavljenih prijedloga i sugestija za izmjenama nacrta Proračuna. Gradsko vijeće je prije nacrta usvojilo i Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za period od 1.1.-30.9.2023. godine gdje je ustanovljeno da je za prvih devet mjeseci Grad Orašje izvršio malo više od 50% planiranih prihoda i rashoda. Nakon usvajanja nacrta usvojena je i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu.

U Odluci o izmjenama Odluke o zakupu stanova Grada Orašja definiran je način produženja Ugovora o zakupu kao i mogućnost stambenog rješavanja deficitarnih i stručnih kadrova na području grada Orašja što su vijećnici prihvatili kao i izmjenu tehničkih grešaka pisanja naziva ulica koja je ispravljena prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mjestima Orašje, Ugljara, Matići, Jenjić i Bukova Greda.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste u Boku više katastarskih čestica izvlašteno je u katastarskoj općini Bok. U katastarskoj općini Donja Mahala ukinut je status javnog dobra u općoj uporabi koje se u katastarskim knjigama vodilo kao put. Međutim izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da na tom javnom dobru izgrađen objekt čiji je vlasnik ujedno i vlasnik susjedne parcele. Nakon donošenja Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na sjednici Gradskog vijeća dala se mogućnost vlasniku da se izvrši prodaja neposrednom pogodbom kako bi ju vlasnik mogao legalizirati.

Gradsko vijeće odobrilo je prodaju zemljišta u površini od 52 m² u Donjoj Mahali putem izravne pogodbe kupcu Mirku Ivanoviću iz Donje Mahale radi oblikovanja građevinske parcele.

Putem javnog nadmetanja odnosno licitacije Gradsko vijeće prodat će zemljište površine od 4.349 m² u Donjoj Mahali III, za izgradnju objekta proizvodne, poslovne ili komercijalne djelatnosti. Za provedbu licitacije ovlašten je Gradonačelnik da objavi javni oglas.

Projekt unapređenja i efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) nastoji pomoći lokalnim samoupravama da povećaju nivo transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguranju dodatnih prihoda, te unapređenju pružanja usluga. Grad Orašje kao sudionik PIPLS projekta u obvezi je izvršiti usvajanje Pravilnika o evidenciji nekretnina koje je jedan od preduvjeta za  sustavno upravljanje imovinom, kao i za dalje korake u okviru tehničke podrške. Iz tih razloga Gradsko vijeće je podržalo usvajanje Pravilnika o evidenciji nekretnina.

Nakon provedene natječajne procedure za upražnjeno mjesto člana Upravnog vijeća J.U. Centar za socijalni rad Orašje, na sjednici Vijeća na to mjesto imenovana je Ruža Topić iz Orašja.  Sjednica je završila razrješenjem Katice Baotić kao člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Orašje na njen vlastiti zahtjev nakon što je podnijela ostavku na to mjesto.