Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 23. studenog 2023.

UNDP BiH - Smart City Expo World Congress
...

U sklopu MEG2 projekta, za 27 koordinatorica i koordinatora projekta iz partnerskih općina i gradova organizirana je studijska posjeta na Smart City Expo World Congress koji se održao u Barceloni. Grad Orašje jedan je od 31 općine/grada u Bosni i Hercegovini koja sudjeluje u Projektu općinskog okolišnog upravljanja – MEG2, te jedan od pet najuspješnijih općina/gradova koji je nagrađen sa 100 tisuća dolara bespovratnih sredstava. Projekt MEG2 započeo je 2021., a završava 2025. godine, a  ima za cilj doprinijeti daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u BiH, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane i građanke. Projekt financiraju Vlada Švicarske, Švedska, Vlada Češke Republike i EU/IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP).

Više možete pročitati ovdje.