Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 16. studenog 2023.

Podrška EU BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize
...

Proces prijava podrške Europske unije u Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize je završen. Prijave su uspješno unijete u registar FMRSP-a.

Validaciju prijava će izvršiti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nakon čega će donijeti konačnu listu korisnika koji su ostvarili podršku i iznose za iste.

Ukupan broj zaprimljenih prijava po kategorijama i po mjesnim zajednicama Grada Orašja možete vidjeti ovdje.