Digitalna pristupačnost
...

utorak, 31. listopada 2023.

Gradsko vijeće Orašje usvojilo Konačno izvješće o procijenjenoj šteti nakon olujnog nevremena u iznosu malo manjem od osam milijuna maraka
...

7.806.754,27 KM procijenjena je šteta na području grada Orašja u olujnom nevremenu od 19. srpnja. Konačno izvješće o procjeni štete usvojili su gradski vijećnici na 35. sjednici održanoj 31.10.2023. godine. Olujnim nevremenom obuhvaćeno je 7.881 domaćinstvo, a lakše i teže je povrijeđeno 36 osoba. Stradali su građevinski objekti, obrtna sredstva, plastenici, šume, voćnjaci, životinje, perad, a 42 pravne osobe prijavile su štete na svojim radnim objektima. 85% štete odnosi se na materijalna dobra u vlasništvu građana, a 15% u vlasništvu pravnih osoba. Zbog kvarova na dalekovodnoj mreži došlo je do prekida isporuke električne energije u trajanju od nekoliko sati na većem dijelu Grada Orašja, dok u pojedinim dijelovima Tolise i Oštre Luke  prekid je trajao 2 dana. Konačno izvješće je usvojeno s ciljem traženja novčanih sredstava od viših razina vlasti, jer dosad su samo bila odobrena interventna sredstava za neophodnu sanaciju nakon olujnog nevremena i to od Federalne uprave civilne zaštite 20.000,00 KM, a od Vlade Županije Posavske 30.000,00 KM. 

Druga točka dnevnog reda bio je prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra koji je također usvojen. Radi se o javnom dobru u općoj uporabi – putovi na zemljištu u Dusinama koji se u katastarskim i zemljišnim knjigama vodi kao nekategorisani put.