Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 28. rujna 2023.

Povećana cijena vode i odvodnje na području Grada Orašja
...

Petnaest točaka dnevnog reda usvojeno je na 33. sjednici Gradskog vijeća Orašje održanoj 28.9.2023. godine u Vijećnici Omladinskog doma. Nakon usvajanja dva izvoda iz zapisnika s 31. i 32. sjednice vijeća, vijećničkih pitanja i inicijativa, te Izvješća o izvršavanju Proračuna Grada Orašja za prvih šest mjeseci ove godine, rasprava je vođena o prijedlogu Odluke o cijeni vode i odvodnje.

Nisu se svi vijećnici složili da bi cijenu vode i odvodnje trebalo poskupiti, ali na kraju rasprave Odluka je usvojena. Cijena vode za domaćinstva bez PDV-a od sada će biti 1,00 KM po metru kubnom, a odvodnje 0,25 KM. Fiksni dio iznosit će 5,00 KM. Za pravne osobe cijena odvoda bit će 0,50 KM, a vode 1,50 KM po metru kubnom, dok će se fiksni dio kretati od 5,00 do 20,00 KM bez PDV-a u zavisnosti od promjera odvodne cijevi.

Uz ovu Odluku vijećnici su usvojili i Program subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje za socijalno ugrožene kategorije u sklopu projekta MEG. Programom je predviđeno da Grad Orašje može subvencionirati najugroženije kategorije stanovništva najviše do tri kubna metra po osobi mjesečno. Nakon usvajanja Programa usvojena je Odluka kojom se propisuju kategorije korisnika, uvjeti, kriteriji i način utvrđivanja prava na subvencioniranje dijela troškova komunalnih usluga vodoopskrbe i odvodnje od strane Grada Orašja, troškovi koji se subvencioniraju, prestanak prava, potrebna sredstva, način financiranja i druga pitanja.

Vijećnici su podržali Odluku o upravljanju Mezarjem u Orašju kojom je definirano upravljanje, održavanje i uređivanje mezarja, kao i objekata unutar  mezarja i objekata za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih osoba na Mezarju u Orašju. Novina je ta, da uz Medžlis Islamske zajednice Orašje, ovim grobljem upravljat će i Javno poduzeće Komunalac, svako u okviru svojih nadležnosti.

Usvojene su izmjene i dopune Odluke o formiranju Poduzetničke zone na način da je sada ova odluka usklađena s Urbanističkim planom Orašja.

Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Upravnog vijeća LJZU Ljekarna Orašje, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje, a zadužilo Gradonačelnika da ju provede.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise Dragica Krištić razriješena je dužnosti predsjednice Odbora zbog prestanka mandata vijećnice.

Ružica Vincetić, članica Odbora iz reda vijećnika, imenovana je za predsjednicu Odbora, a Marko Maroš razriješen dužnosti člana Odbora iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika i imenovan za člana Odbora iz reda vijećnika. Na njegovo mjesto imenovan je Mato Živković.

Nakon iscrpne rasprave Gradsko vijeće Orašje usvojilo je Izvješće o radu mjesnih zajednica Grada Orašja za 2021. i 2022. godinu.

Do kraja sjednice vijećnicima su bile prezentirane tri informacije: o održanim izborima za vijeća mjesnih zajednica, o Izvješću o razvoju Grada Orašja za 2022. godinu i o Dokumentu okvirnog proračuna Grada Orašja za razdoblje 2024.- 2026. godine.