Digitalna pristupačnost
...

ponedjeljak, 04. rujna 2023.

Gradsko vijeće dalo suglasnost Osnovnoj školi Vidovice na uvjetni upis
...

Gradsko vijeće Orašje usvojilo je na održanoj 32. redovnoj sjednici 31.08.2023. godine Zaključak o davanju suglasnosti na uvjetni upis osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola u novoj školskoj 2023/2024.godini. Kako je u pojašnjenju vijećnicima obrazložio Mladen Marković, rukovoditelj Službe Opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti, ovoj školi istječe uvjetni upis u registar osnovnih škola pri Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske. Kako bi škola nastavila funkcionirati i u novoj školskoj godini, neophodna je suglasnost Gradskog vijeća što su, svih 23-oje vijećnika koji su bili na sjednici, jednoglasno i podržali. Marković ističe kako već dugi niz godina vijeće donosi zaključak o uvjetnom upisu, budući da svake školske godine dolazi do smanjenja broja učenika. Lani je ovu školu pohađalo 50 učenika iz Vidovica, Kopanica i Jenjića, a u novoj ih je ukupno 43-oje. Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vidovice u potpunosti ispunjava uvjete za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti i to: po prostoru i površini, ima dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, stručne potrebite kadrove, informatički kabinet, knjižnicu i osnovna nastavna sredstva za svaki nastavni predmet. Jedini uvjet koji trenutno ne ispunjava je broj odjela, kojih po Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje treba biti devet, a škola trenutačno ima sedam i nastavni proces se odvija kombinirano. Imajući u vidu i činjenicu da školu pohađaju djeca iz Vidovica, Kopanica i Jenjića, kojima bi se sukladno Zakonu o osnovnom školstvu trebalo omogućiti upis u školu u čijem su upisnom području nastanjeni, a vodeći računa da to bude najbliža škola njihovom mjestu stanovanja, Gradsko vijeće Orašje je prihvatilo Zaključak o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Vidovicama kao samostalne ustanove kako bi joj se omogućio uvjetni upis u Registar osnovnih škola.