Digitalna pristupačnost
...

četvrtak, 13. srpnja 2023.

Usvojen rebalans Proračuna Grada Orašja u iznosu od 13.456.660,00 KM
...

Gradsko vijeće Orašje na svojoj 31. sjednici održanoj dana 13.7.2023. godine usvojilo je dnevni red od 16 točaka, od kojih su prve dvije bile izvodi iz zapisnika s prethodne dvije sjednice, a treća točka vijećnička pitanja i inicijative.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orašja za 2023. godinu i prihodi i rashodi su povećani za skoro tri milijuna maraka u odnosu na prvobitni i sada iznose 13.456.660,00 KM. Razlog povećanja od 26% su planirana sredstava na kapitalnim primicima i kapitalnim transferima s viših razina vlasti za projekte.

Po Uredbi o razvojnom planiranju Grad Orašje je dužan dostaviti usvojeni Godišnji izvještaj o radu Grada Orašja za 2022. godinu pa su ga vijećnici i usvojili.

Burna rasprava vođena je kod prijedloga nove Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Orašja kroz koju bi bilo uvedeno novo radno vrijeme za noćne klubove i barove za takozvano produljeno radno vrijeme tijekom ljeta i vrijeme blagdana i praznika s dosadašnjih 04.00 na 03.00 sata. Redovno radno vrijeme u prijedlogu nije mijenjano niti za jednu vrstu ugostiteljskih objekata što u prijevodu znači da bi kafići mogli i dalje raditi vikendom do 01.00, a radnim danima do ponoći. Uvedene su nove odredbe koje se tiču rješavanja problema buke na otvorenom prostoru od ugostiteljskih objekata kao što su: ograničenje vremena izvođenja žive glazbe na otvorenom, zabrana izvođenja žive glazbe u primarnom gradskom centru, uvođenje mjere skraćenjem radnog vremena za pojedine objekte po službenoj dužnosti ukoliko učestalo prekoračuju radno vrijeme ili bukom remete mir, te nove novčane kazne za nepoštivanje odredbi ove Odluke. Međutim na kraju rasprave, predlagač je odlučio povući ovu točku s dnevnog reda radi dorade, tako da radno vrijeme ugostiteljskih objekata zasad ostaje nepromijenjeno.

Gradsko vijeće dalo je na upravljanje i korištenje postrojenje za prečišćavanje vode u Kostrču kao i crpilište i pogon za preradu vode Javnom poduzeću Vodovod i odvodnja. Crpilište i pogon za preradu vode (vodotoranj i upravna zgrada) bili su i ranijom odlukom, koja je sada stavljena van snage, povjereni ovom Javnom poduzeću na upravljanje bez naknade. Kako je Grad Orašje izgradio i prečistač za pitku vodu, ovom odlukom je i to obuhvaćeno.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu rekonstrukcije dijela kanala Briježnica utvrđuje se da je od javnog interesa izvlaštenje više zemljišta u katastarskim općinama Bok, Matići i Tolisa radi rekonstrukcije i proširenja kanala. Korisnik izvlaštenja je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske koje će i snositi sve financijske troškove, dok Grad provodi samo postupak izvlaštenja, pa su vijećnici nakon rasprave i podržali ovu odluku.

Vijećnici su prihvatili i Odluku o dodjeli zemljišta na korištenje Auto-motu klubu „Posavac“ Orašje, zemljišta kojeg su i dosad koristili. Međutim, kako je od te prvobitne odluke prošlo dosta vremena i stanje na terenu se promijenilo oko zemljišta (prodane su neke parcele u gradskom vlasništvu), ovom odlukom su precizno utvrđene površine koje im se daju na 25 godina bez naknade.

Nije bilo problema ni kod prijedloga Odluke o prodaji zemljišta izravnom pogodbom Javnom poduzeću Elektroprivreda HZ HB Mostar u Donjoj Mahali za izgradnju trafostanice kod Ribnjaka Orašje.

Vijećnici su donijeli i Odluku o prodaji građevinskog zemljišta veličine 4.427 kvadratnih metara u Donjoj Mahali izravnom pogodbom Vladi Županije Posavske radi izgradnje Vatrogasnog centra u kojoj će biti smještana zajednička profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Orašja i općine Domaljevac-Šamac.

S obzirom na to da je upravljanje grobljem u Ugljari dano Javnom poduzeću Komunalac, Gradsko vijeće Orašje dalo je suglasnost na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta u Ugljarskom groblju. Cijena pojedinačnog grobnog mjesta iznosi 100,00 KM, a obiteljskog 150,00 KM i naplaćuje se od obitelji pokojnika. Ukoliko se netko odluči za života kupiti grobno mjesto onda cijena pojedinačnog mjesta iznosi 200,00 KM, a obiteljskog 300,00 KM. Naknada za korištenje grobnog mjesta u takozvanom starom dijelu groblja se neće naplaćivati, a grobna mjesta za one koji nemaju prebivalište u Ugljari naplaćivat će se u dvostruko većem iznosu.

U Povjerenstvo za provođenje postupka javnog nadmetanja imenovani su: Manda Rezo, Katica Klarić i Nataša Čolić, dok je na vlastiti zahtjev Marijan Maskaljević razriješen dužnosti člana Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Orašje. Sjednica je završila usvajanjem izvješća o radu Javnog poduzeća Komunalac i Javnog poduzeća Vodovod i odvodnja za prošlu godinu.